O nama

Dječji vrtić Trnsko je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Novog Zagreba.

Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju dječjih potencijala, poštivanju prava djeteta i razvoju odgovornosti te pravovremenom i fleksibilnom uvažavanju individualnih potreba djeteta. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice.
 

NAŠA VIZIJA
Vrtić kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju.

 
Kurikulum dječjeg vrtića Trnsko usklađen je sa zahtjevima sadržanim u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te je temeljen na navedenim polazištima, vrijednostima, načelima i ciljevima. Kurikulum dječjeg vrtića polazi od humanističko-razvojne koncepcije te tzv. nove paradigme djetinjstva iz koje proizlazi slijedeće:
·         dijete je osobnost već od rođenja i treba ga ozbiljno shvaćati i poštovati;
·         dijete nije objekt u odgojnom procesu, već je socijalni subjekt koji participira konstruira i, u velikoj mjeri, određuje svoj vlastiti život i razvoj;
·         djetinjstvo nije samo pripremna faza za budući život, već je životno razdoblje koje ima svoje vrijednosti i svoju kulturu;
·         djetinjstvo je proces socijalne konstrukcije, koji djeca i odrasli zajednički izgrađuju;
·         djetinjstvo je proces koji se kontekstualizira uvijek u relaciji s određenim prostorom, vremenom i kulturom te varira s obzirom na različitost uvjeta i kulture u kojima se događa. Stoga, kao što ne postoji univerzalno dijete, ne postoji niti univerzalno djetinjstvoNAŠA POVIJEST

Dječji vrtić Trnsko počeo je s radom 1968. godine za djecu vrtićke dobi, a 1972. godine dograđena je zgrada u sklopu vrtića za djecu jasličke dobi. Izgradnjom naselja Trnsko pokazala se potreba roditelja za smještajem djece i ranije, pa je tako u stambenim zgradama adaptiran prostor za potrebe djece i roditelja.

U stambenoj zgradi Trnsko 31 B vrtić djeluje od 1963. godine, a u stambenoj zgradi na adresi Trnsko 39 B od 1964. godine. Ovi područni odjeli ostali su u funkciji i do danas zbog i dalje velikog broja zahtjeva roditelja za upis u naš vrtić. Od 2014. godine vrtić je dobio novi područni objekt, dugoočekivani vrtić na Kajzerici na adresi Žarka Dolinara 11.

Vrtić Trnsko  danas ima ukupno 32 odgojne skupine, od toga 10 jasličkih skupina djece i 22 skupina djece vrtićke dobi.


 


© 2019 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.